Ingenjörsföretag Corion Oy är en projektportal för experter från olika tekniska områden, etabledad för att erbjuda lösningar som ökar livslängden av strukturer.
Det finns stål- och betongkonstruktioner, vars ägare söker att betydligd förlänga livslängd av eller skjuta upp renoveringen.
Corion utforskar korrosion av strukturen och presenterar elektrokemisk skyddsplan för att förlänga livslängden av strukturen.
Corion installerar korrosionsskydd och garanterar systemets prestanda och funktion.
Kunden får mer värdefull livslängd till strukturen, även dussintals år.


Elektrokemiska expertisen stöds av vår personals starka allmänna kunnande av infrastruktur och indurstriområden.

Våra goda internationella förbindelser garanterar den bästa tillgängliga know-how och de bästa komponenter.

Kontakta oss: info@corion.fi

Företag ID: 25437321